Avrupa Standartlarında Dil Eğitimi

Çocuklar için İngilizce öğrenmek için ideal dönem 3 yaşında başlamaktadır. 10 yaş İngilizce kursu eğitimlerimize ideal olan dönemde başlayıp ilerlemekteyiz. Çocuklar dil eğitimine 3 yaşında başlamak zorunda değildir. Tabi bu dönemde başlanırsa ilerleme daha hızlı olacaktır. 10 yaşında kursumuza gelen çocuklarımız seviyelerine göre güzel bir başlangıç yapmış olacaklardır. Dil eğitiminde ilk başlangıcın nerde olduğu ve temellerin nasıl atıldığı ilerideki dil eğitimini olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bunun bilincinde eğitim verdiğimizden dolayı çocuklarımızın verimli dil eğitimi için Avrupa dil standartları çerçevesinde temeller atmaktayız. Her yaş grubunda Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler eğitim vermektedir. Çocukların dili sevmesi için öğretmenlerimiz seçerken oldukça hassas davranmaktayız.

Gelişen Dünyaya Ayak Uydurmak

Dünya her gün her saat değişmekte ve gelişmektedir. Gelişen dünyaya ayak uydurulmazsa standartların çok arkasında kalınır. Dünyanın değişimlerine erişebilmenin en önemli adımlarından biri İngilizce öğrenmektir. Anne babalar kendileri için zorlu olan dil eğitimi sürecine çocuklarının erken başlamasını arzu etmektedir. 10 yaş İngilizce kursu, çocuklarımızın kalıcı ve etkin dil öğrenmesi amacıyla hizmet vermektedir. Ülkemizde İngilizce dersleri yıllardan beri okullarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Zorunlu ders olmasına rağmen okullarından mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu İngilizce konuşamamaktadır. Bunun en temel nedeni ezberciliğe dayanan öğretme tekniğidir. Deneyimli Türk ve yabancı öğretmenlerimiz donanımlı sınıflarda, modern teknikleri kullanarak dil eğitimi yapmaktadır. Teknolojik ürünlerin kullanılması eğitimlerimizin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

10 Yaş Dil Eğitiminin Önemi

Çocukların eğitim hayatlarında ilköğretim yıllarının çok önemli bir yeri vardır. İlköğretim yıllarında alınmış kaliteli ve nitelikli eğitim lise ve üniversite yıllarını hatta iş hayatını da etkilemektedir. 10 yaş İngilizce kursu geniş içerikli, kaliteli eğitim materyalleri ile çocukların ilk ve ortaöğretim müfredatına uyumlu eğitim vermektedir. 10 ila 12 kişilik sınıflarda seviyelerine göre verdiğimiz İngilizce eğitimlerimiz;

  • Temel olan okuma, konuşma, yazma ve dinleme dil becerilerinin gelişmesi sağlanır.
  • Kelime dağarcığını geliştirir, temel gramer kurallarını öğrenir.
  • Kursumuza kayıt yaptıran bütün öğrencilerimizin seviye tespitleri yapılarak seviyelerine uygun eğitim alarak daha hızlı ilerlemeleri sağlanır
  • Avrupa Konseyi’nin Dil Becerileri Profili kullanılır.
  • Öğrencilerin motivasyonu artırılarak devam ve başarı oranları artırılır.