Kültür ve Bilgi Birikimi

Bütün anne babalar çocuklarının kültürlü ve bilgili bireyler olarak yetişmesini istemektedir. Zaten verilen çabanın ve eğitimin büyük kısmından bu hedef amaçlanmaktadır. Bilgi ve kültür birikimine erken yaşlarda başlanmalıdır. Çünkü yaş ilerledikçe insanın öğrenme ve edinme özellikleri yavaşlamaktadır. Çocukların zekaları yetişkinlerden daha hızlıdır. Gördükleri ve duydukları şeyleri unutmazlar. Bizle onların anlamadığını düşünsek de küçükler her şeyin farkındadırlar fakat bunu ifade etmezler. 6 yaş İngilizce kursu, çocuklarımızın bu yetenekleri dikkate alarak eğitim vermektedir. Çocuklarımız 6 yaşında öğrendiği İngilizceyi kalıcı belleklerine kaydetmektedir. Kalıcı bellekte bulunan bilgiler çok ciddi travmalar olmadığı müddetçe kaybolmaz ve silinmez. Kalıcı belleğin boş ve gereksiz şeylerle doldurulması yerine İngilizce eğitimi aldırmak güzel bir yatırım olacaktır.

 Psikolojik Hazırlık ve Dil Eğitimi

Globalleşen dünyada İngilizce çok önemli bir yere sahiptir. Çocukların parlak bir gelecek elde etmeleri ve kültür anlamında özgüvenli olarak yetişmeleri için dil eğitimi şarttır. Anne babalar güzel bir gelecek oluşturmak için 6 yaş İngilizce kursu imkanlarından yararlanmak istemektedir. Fakat dil eğitiminde hem anne babaların hem de eğitmenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir husus vardır. O da çocuğun psikolojik olarak yabancı dil öğrenmeye hazır olmasıdır. 6 yaşındaki çocuğun istemeyerek ve sevmeyerek dil eğitimine başlaması onda ciddi problemler oluşturabilir. Çocukluk yaşlarında yaşanan bu problemler ilerleyen yaşlarda bireyin dil eğitimine karşı ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir. Çocukların dil eğitimine hazır olduğunu ilk belirlemesi gereken anne babalardır. Sonrasında kursumuzdaki deneyimli öğretmenlerimiz İngilizceyi mecburiyet olarak değil eğlenceli aktiviteler şeklinde öğretecektir.

Dil Eğitimi Seviyeleri

Günümüzde İngilizce eğitimine bebeklik çağlarda başlanmaktadır. 6 yaş İngilizce kursu eğitimlerimizin yer aldığı English Gate gruplarımıza en küçük 3 yaşındaki çocuklarımız katılabilmektedir. Grubumuzda üç seviye bulunmaktadır. Bunlar:

  • 3 ile 4 yaş çocukların katılabildiği English Gate 1
  • 4 ile 5 yaş çocukların katılabildiği English Gate 2
  • 5 ile 6 yaş çocukların katılabildiği English Gate 3

Kursumuza gelen çocuklarımızın seviye tespitleri çocukların psikolojisinden anlayan uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır. Seviye tespitinden sonra hafta sonu 1 gün 4 saat dil eğitimi verilir. 4 saatlik derslerin 3 saati İngilizce 1 saati Almancadır.