Drama ile Dil Eğitimi

Okullarımızda dil eğitimi sekiz yaşında başlamaktadır. Devlet okullarında durum böyle iken özel kolejlerde durum biraz daha farklıdır. Özel okullar anaokulundan başlamak üzere İngilizce eğitimi verirler. Aslında doğru ve uygun tekniklerle yapıldığından 8 yaş dil eğitimi için güzel bir yaştır. Geç kalınmış değildir. 8 yaş İngilizce kursu eğitimlerimiz drama eğitimi almış alanında tecrübeli Türk ve yabacı öğretmenler tarafından verilmektedir. Sekizinci sınıfa giden çocuklarımız artık okuma yazma biliyorlar dramaya ne gerek var diye düşünenler olabilir. Oysaki drama dil eğitiminde çok önemli bir tekniktir. Çocuğun hangi sınıfta veya kaç yaşında olduğunun bir önemi yoktur. Drama çocukların yaşayacakları ortamları ayaklarına getirir. Örneğin çocuklarımızı öğretmenimiz çocuklarımızı her derste markete çıkaramaz. Fakat marketteki konuşmaları drama yöntemiyle öğretebilir.

Okul Derslerine Takviye

8 yaşındaki çocuklarımız ilkokul ikinci sınıf öğrencisidir. İlkokul ikinci sınıfta normal derslerin yanı sıra İngilizce dersi zorunlu ders olarak okutulmaktadır. 8 yaş İngilizce kursu eğitimlerimizi 10 ila 12 kişiden oluşan sınıflarda vermekteyiz. Dil eğitimi adına gerekli teçhizatla donatılmış olan sınıflarımızda drama yapılacağı zaman uygun alan bulunmaktadır. Kursumuzda genel İngilizce derslerinin yanı sıra okul derslerine takviye kursu da verilmektedir. İngilizce eğitimlerimizi alan çocuklarımızın başarısı yüksek oranda artmaktadır. Öğrencilerimizin sadece İngilizcede değil diğer derslerinde de başarısı oldukça yükselmektedir. Bunun nedeni dil eğitiminin çocukların zeka gelişimi üzerindeki olumlu etkisidir. Yapılan araştırmalarda erken yaşta dil eğitimi alan çocukların diğer çocuklara oranla daha zeki oldukları görülmüştür.

8 Yaş Dil Eğitiminin Kazandırdıkları

Hafta sonu 4 ders saati olarak yaptığımız dil eğitimimizde 3 saat İngilizce 1 saat ikinci yabancı dil dersleri verilir. 8 yaş İngilizce kursu gruplarında ikinci yabacı dil seçenekleri arasında Almanca ve Rusça bulunmaktadır. Çocuklar ve velileri iki dilden birini seçebilirler. Dil eğitimi alan çocuklarımıza kursumuzun kazandırdıkları:

  • Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek
  • Ders başarısının yükselmesi
  • Kendine özgüvenin artması
  • Uluslararası arkadaşlarla daha rahat iletişim kurabilme
  • Dil eğitimi adına temel eğitimlerin sağlam atılması
  • Sosyal hayatta daha aktif olma