Beşinci Sınıf Eğitimleriyle Kalıcı İngilizce

Çocuklar için dil eğitimi denilince basit yöntemler akıllara gelir. Oysaki beşinci sınıf artık çocukların kendi dilleri dahil olmak üzer birçok konuda gelişme gösterdikleri yaştır. Beşinci sınıf İngilizce kursu eğitimleri gelişmiş düzeyde verilmektedir. Tabi yine de yetişkinler için verilen gramer ağırlıklı bir eğitim söz konusu olmayacaktır. Beşinci sınıfta alınan dil eğitiminin çok güçlü ve kalıcı yönleri vardır. Bu nedenle verilecek eğitimin çok iyi planlanması gerekir. Ülkemizin eğitim sisteminde ilköğretim dil eğitiminin verildiği bir dönemdir. Zorunlu olarak verilen İngilizce derslerinde modern teknikler kullanıldığında çok kalıcı dil eğitimi gerçekleşmiş olur. Ezbere ve tamamen gramer konularına ağırlık verilerek verilen derslerin verimliliği tartışılmalıdır.

Beşinci Sınıf Eğitimlerimizin Kazandırdıkları

Kursumuz her yaş grubuna özel metot kullanmaktadır. Beşinci sınıf İngilizce kursu eğitimlerine başlamadan önce seviye tespit sınavı yapılır. Sınava göre beşinci sınıf öğrencileri kurlara ayrılır. Kur seviyesine göre eğitime başlanır. Kurlarda verdiğimizi eğitimler okul derslerine yardımcı olur. Aynı zamanda;

  • İngilizceyi hatasız ve eksiksiz öğrenir
  • Okul başarısı yükseleceğinden kendine daha fazla güvenir
  • Yabancı kişilerle ve diğer insanlarla daha rahat iletişim kurar
  • Farklı kültürleri tanır
  • İngiliz ve Amerikan kültürü başta olmak üzere yabancı kültürdeki insanları tanır.

Eğitimlerimizde ezber usulü kullanılmaz. İletişim temelli öğrenime önem verilir. Bunu sağlayabilmek için her seviyedeki en az iki ders kurum dışında yapılır. Ebeveynlerin de gelebileceği bu aktivitelerde çocuklar doğal ortamda konuşmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler.

Öğrenci Merkezli İngilizce

Dil eğitiminde dört temel beceri geliştirilir. Bunlar; okuma, konuşma, yazma ve dinlemedir. Öğrenci merkezli beşinci sınıf İngilizce kursu eğitimlerimizin temelinde bu dört unsuru geliştirmek bulunur. Kursumuzda beşinci sınıf öğrencileri English Kid grubunda eğitim alırlar. 7 ile 14 yaş grupları için tasarlanmış olan eğitimimiz;

  • 10 ile 12 kişilik sınıflarda verilir.
  • Hafta sonu 1 gün 4 saat ders vardır.
  • 3 ders İngilizce, 1 ders isteğe bağlı Rusça veya Almancadır.
  • 6 seviyeden oluşur. Her bir seviye 4 ayda biter.

Hafta sonu yapılan derslerin dışında öğretmenlerimiz çocukların diğer günlerinde İngilizceden uzak kalmamaları için telefonla görüşme yaparlar. Sosyal medya ve Whatsapp üzerinden İngilizce yazışmalar, ses veya video paylaşımları yapılarak çocukların pratik yapmaları sağlanır.