Uzman Kadroyla Çocuklar için İngilizce kursu

Günümüzde İngilizce eğitimi çok değerlidir. Çünkü gelecekteki hayat ve okul başarısında en önemli etkenlerden biridir. Anne babalar çocuklarını erken dönemde dil eğitimi ile tanıştırmaktadır. Aslında bu İngilizceyi hızlı ve akıcı kullanmak için çok önemlidir. Dil eğitimi için özel okullar tercih edilebilir. Fakat özel okullara maddi olarak herkesin gücü yetmeyebilir. Bundan dolayı çocuklar için İngilizce kursu seçeneği bulunmaktadır. Kursumuz maddi olarak özel okullardan çok daha uygundur. Fakat dil eğitiminde son derece yüksek başarılarımız bulunmaktadır. Çocuklarımızın yaşlarına ve yeteneklerine uygun doğru yöntem ve teknikleri kullanarak dil eğitimlerinde başarıyı yakalamalarında yardımcı olmaktayız. Derslerine ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan dil eğitiminin uygun tekniklerle verilmesinde eğitim kadrosu çok önemlidir.

Modern Yöntemlerle Çocuk Dil Eğitimi

Çocuklara dil eğitimi verirken baskı yapılmamalıdır. Çocuk İngilizceyi sevmeli ve öğrenmeyi istemelidir. Çocuklar için İngilizce kursu, klasik ezberleyici sistemden farklı modern yöntemleri kullanmaktadır. İngilizcenin kuralları ve kelimelerini ezberleyerek değil zihnine farklı tekniklerle yerleştirerek öğrenmelidir. Ezberlenen kelimeler ve kurallar belli bir süre sonra unutulur. Oysaki şarkılarla, filmlerle ve görsel etkinliklerle öğrenilen İngilizce çocukların zihnine iyice yerleşir. Çocuklar severek öğrendikleri şeyleri asla unutmazlar. Kursumuzun amacı dili sevdirerek öğretmektir. İlkokul dönemindeki çocukların genelinin amacı okul derslerine yardımcı olması için dil eğitimi almaktır. Kursumuzun öğrencilerinin yüzde yüzünün okul derslerinin puanları yükselmiştir. Çocuklarımızın eğitiminin %75’i görsellik, %13’ü işitsellik, % 12’si dokunarak öğrenmedir. Kursumuz zeka türlerine göre eğitim vermektedir.

Erken Yaştaki İngilizce Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Erken yaşta dil eğitimine başlayan çocukların bazılarında sıkılma ve bıkma görülmektedir. Çocuklar için İngilizce kursu programlarımız eğlendirerek sevdirerek öğretme yönündedir. İngilizce eğitimi mekanı seçilirken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

  • Eğitim kadrosunun, çocukları seven, dil eğitim diploması ve formasyonu olan öğretmenlerden oluşması
  • Eğitimcilerin çocuklarla nasıl iletişim kuracağını bilmesi ve İngilizce eğitiminde modern teknikleri ve yöntemleri kullanması
  • Çocukların seviyelerine ve yaşlarına uygun kur sınıflarının yapılması
  • Her kurun seviyesine uygun müfredat programının ve materyallerinin olması
  • Dünya dil eğitiminde geçerli kabul edilen kaliteli yayınların kullanılması
  • İnteraktif ortamlarda klasik kalıpların dışında özgün bir eğitimin verilmesi
  • İngilizcenin aktiviteler ve oyunlarla doğal yollarla öğretilmesi