Kur İçin Seviye Tespit Belirleme

Kişilerin İngilizce dilindeki yetkinliklerini ve becerilerini belirlemek için İngilizce seviye tespit sınavı yapılmaktadır. Özel olarak hazırlanan bu sınavlar sayesinde kişilerin seviyeleri belirlenir. Dünya çapında uygulanan çok sayıda seviye tespit sınavı mevcuttur. Sınavlar;

 • Hedef kitlesine
 • Seviye belirleme yöntemine
 • Süresine
 • Bölüm ağılıklarına
 • Sınavın alınma ortamına göre farklılık göstermektedir.

Kursumuz, kayıt yaptıran öğrencilerine ilk olarak seviye tespit sınavı uygular. Sınav sonucuna göre kişiler kurlara ayrılır. Öğrencilerin seviye tespit sınavındaki durumları kayıt altına alınır. Kur eğitiminde aynı seviyede bulunanlar için özel eğitim uygulandığından daha hızlı ilerleme kat edilir. Eğitimlerimizin bitiminde yapılan sınav sonuçları ile ilk yapılan seviye tespit sınavı karşılaştırması yapılarak ilerlemenin görülmesi sağlanır.

Seviye Tespit Sınavlarının Bölümleri

Uygulanan İngilizce seviye tespit sınavı, kişinin seviyesini gösteren bazı bölümlerden oluşur. Sınav bu bölümlerin ayrı ayrı ölçülmesine yardımcı olur. Sınavlarda genellikle olan ana bölümler şunlardır:

 • Dil bilgisi
 • Okuma
 • Yazma
 • Konuşma
 • Dinleme
 • Kelime bilgisidir.

Ülkemizdeki okullarda uygulanan yabancı dil eğitimlerinin neticesinde öğrencilerin genellikle dil bilgisi alanı çok iyi olmasına rağmen dinleme ve konuşma alanları kötüdür. Yabancı ülkede yetişerek sokak konuşmalarıyla İngilizceyi öğrenmiş olanlarda ise durum tam tersi olmaktadır. Konuşma çok iyi iken dil bilgisi alanı zayıf kalmaktadır. Yaptığımız sınav neticesine göre öğrencilerimizin eksik olan alanlarını telafi etmek eğitim programlarımızın ana hedefini oluşturmaktadır.

İş Dünyasının Seviye Tespit Teknikleri

Ülkemiz dünya ülkeleri arasında ekonomi ve ticaret anlamında önemli bir konuma sahiptir. Dış ticaret yapan firmaların artması, ihracatın yoğun olması gibi etkenler İngilizcenin iş dünyasında aranan temel yetkinlikler arasına konulmasına neden olmuştur. Şirketler İngilizce seviye tespit için adaylarına farklı yöntemler kullanmaktadır. Bunlar şunlardır:

 • Adayın mezun olduğu üniversite İngilizce eğitim veren bir üniversite ise ek bir belge istenmez.
 • Adayın ülkemizde veya uluslar arası platforma geçerli bir sınavdan yüksek bir puanı varsa bu kabul edilir. Ekstra bir sınava ihtiyaç hissedilmez.
 • Adayın dil seviyesinin ölçülmesi için kursumuz gibi seviye tespit yapan dil kurslarına sınav uygulanması için yönlendirme yapılır.
 • Şirketin dil konusunda yetkinliği olan uzmanları adayın İngilizce seviyesini ölçer.
 • Şirket özel tespit sınavını uygular.