İngilizce A1 ve A2 Seviyeleri

İngilizce dilinin yeterliliği için uluslar arası bir ölçek belirlenmiştir. Buna göre İngilizce seviyeleri düşükten yükseğe doğru, Beginner, Elemantary, Pre-intermediate, İntermediate, Upper-intermediate ve Advanced’den oluşmaktadır. Avrupa ise ölçeği dil seviyelerini A1, A2,B1, B2, C1 ve C2 gibi harfler ve sayılarla isimlendirmiştir. Buna göre:

  • Başlangıç- Beginner- A1 seviyesindeki kişi: Aşina olduğu devamlı duyduğu kısa cümleleri tanımlar. Bu konuda kısa cümleler kurar. Gazetede, televizyonda, dergilerde geçen alışkın olduğu kısa cümleleri anlayabilir. Karşısındaki kişi cümle kurmasına yardım ettiğinde basit cümlelerle iletişim kurabilir. Formlarda adını, soyadını anlayıp doğru yazabilir. Basit cümlelerle yılbaşı ve kutlama kartları yazabilir.
  • Temel- Elementary- A2 seviyesinde olan kişiler: İşi, ailesi hakkında kısa cümleler kurar. Güncel konuları tahmin edip anlamları yazılanları okuyabilir. Birine teşekkür etmek için kısa mektup yazabilir.

İngilizce B1 ve B2 Seviyeleri

Beginner ve Elementary seviyelerinin üstü olan B1 ve B2 İngilizce seviyeleri şöyledir:

  • Orta- Pre-Intermediate- B1 seviyesinde olan kişiler; güncel konularda konuşan kişinin yavaş ve tane tane konuşması durumunda konuşulanları anlar. Radyoda veya televizyondaki yavaş konuşmaların ana fikrini anlayacak kadar anlamlandırabilir. Kendi duygularını, yaşadığı olayları, isteklerini ifade etmekte ve anlatmakta zorluk çekmez. Hikayenin, filmin veya kitabın özetini anlatacak uzunlukta cümle kurabilir. Aşina olduğu konular üzerinde birbiriyle bağlantılı yazılar yazabilir.
  • Ortanın Üstü- Intermediate- B2 seviyesindeki kişiler; uzun cümleler kurup uzun ve karışık cümleleri satıları takip ederek anlayabilir. Güncel konuların yayınlandığı televizyon programlarını anlayabilir. Çağdaş edebiyat yazılarını okuyabilir. Birçok konu hakkında detaylı yazılar yazabilir.

İngilizce C1 ve C2 Seviyeleri

Uzman ve uzmanlık olarak adlandırılan C1 ve C2 İngilizce seviyeleri şöyledir;

  • Uzman- Upper-Intermediate- C1 seviyesindeki kişiler; Televizyon programlarını ve filmleri anlamakta zorluk çekmez çünkü anlamı kapalı bile olsa uzun konuşmaları dinleyip anlayabilmektedir. Teknik makaleleri, talimatları anlayabilir, bilimsel ve edebi yazıları okuyabilir. Sosyal veya profesyonel hedefler dahilinde duraksamadan akıcı bir şekilde konuşabilir. Metnini hedeflediği kişilere göre yazabilir.
  • Uzmanlık- Advanced- C2 seviyesindeki kişiler; hangi konuda olursa olsun her türlü yazıyı okuyup anlayabilir, istediği konuda rahatlıkla konuşabilir. Akademik makaleler yazıp edebi özetler ve eleştiriler yapabilir.