Çocukların İngilizce öğrenmesi için doğru adres Bilişsel Akademi

Akademi olarak çocuklardan yetişkinlere kadar pek çok farklı gruba İngilizce öğretiyoruz. En kolay öğrenebilen konuşma İngilizcesinden en zor sınavlara kadar tüm aşamalarda sizlerin yanındayız.

Kıymetliniz çocuklarınıza okul öncesi İngilizce kursu dahil yabancı dili yaşayarak öğrenebilmeleri için daima sizin en büyük yardımcınız olacaktır.

Bilindiği gibi akademimiz TOEFL, IELTS,SAT, YÖS, GRE, GMAT, TOEIC  gibi en zor sınavlara dahi birçok kursiyer hazırlamış ve halen hazırlamaktadır.

Çocuğum kaç yaşından itibaren İngilizce öğrenebilir

Okul öncesi yaş grubuna dahil çocuklara yabancı dil öğretebilmek, öncelikle öğretmek istediğiniz dili çocuklara sevdirebilmekle başarılabilir. Çocuk psikolojisi gereği çocuklar eğer sever, ister ve kabullenirlerse İngilizce öğrenebileceklerdir. Yetişkinler gibi akılcı ve objektif bir şekilde değerlendirme yapmaları mümkün değildir.

Akademimiz bünyesindeki bu yaş grubuna yönelik her çalışma, öğrenmedeki   her adım onlara İngilizceyi sevdirmek üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle akademimiz okul öncesi İngilizce kursu için gelen çocuklara yaklaşırken

  • Her bireyin öğrenme özelliğinin farklı olduğunu bilerek ona uygun çalışmalar ve farklı alıştırmalar yapmaktadır.
  • Ders üniteleri çok çeşitli ve dikkat çekicidir.
  • Öğretmenlerimiz okul öncesi İngilizce kursu kapsamında çocukları asla konuşmaya zorlamazlar.
  • İngilizceyi ders olarak değil yaşayarak öğrenmeleri için eylem ve durumlara dayalı ortamlar oluştururuz.
  • İngilizce öğrenme gelişiminin pozitif bir süreç olduğu unutulmadan hareket ederiz.
  • Yapılan çalışmalarla çocukların kabiliyetlerini ve özelliklerini fark etmeleri sağlanır.

Aslında küçük yaşlardan itibaren İngilizce eğitimine başlamak oldukça etkili bir yöntemdir. Çünkü kendi dili dışında farklı bir dil kullanılan ortamlarda bulunan  çocuklar yabancı bir dili de öğrenebiliyorlar.

Bilindiği üzere 0-6 yaş aralığı çocukların İngilizce öğrenmesi için uygun bir dönemdir. Biz de akademimizde 3-14 yaşları arasındaki gruplara İngilizce kursları düzenlemekteyiz.

Bu küçük yaş gurubuna dahil olan çocuklar, akademimizde okul öncesi İngilizce kursu ile taklit ve tekrarlarla her şeyi öğrendikleri gibi İngilizceyi de öğrenirler. Örneğin çizgi filmleri İngilizce izlemek ya da İngilizce şarkılar dinlemek gibi aktiviteleri bu yüzden tercih ederiz. Akademi olarak bu yaş grubuna İngilizce öğretirken sözlü yazılı ve görsel öğelerden faydalanıyoruz.

Kurs sonunda 0-6 yaşındaki çocuğum İngilizce konuşabilir mi?

Eğitim kaynaklarımız tarafımızdan hazırlanmaktadır ve akademimize gelen çocuklar modern eğitimle verilen kursumuz sonunda

  • Geniş bir kelime hazinesine
  • İngilizce konuşabilme yetisine
  • Doğru telaffuz imkânına sahip olarak kursumuzu tamamlamaktadırlar.