Dünyayla Doğrudan İletişim Kurmak

Yabancı dil eğitimi alan çocukların zeka gelişimlerinin daha hızlı olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Yapılan tespitler, dil eğitiminde sadece yeni bir dil öğrenilmediği çocuğun hayatına artılar katan güzel bir gelişme olduğu da belirlenmiştir. Üçüncü sınıf İngilizce kursu, verdiği eğitimlerle dünya ile doğrudan iletişim kuran bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yaz tatillerinde turistlerle daha yoğun muhatap olunur. Çoğumuz İngilizce eğitimimize güvenmediğimizden iletişi ve diyalog kurmaktan çekiniriz. Oysaki kursumuzda eğitim almış olan üçüncü sınıf öğrencisi aldığı eğitimin kalitesi ve yetkinliği ile başkalarına ihtiyaç hissetmeden rahatlıkla turistlerle iletişim kurabilir. Erken yaşta dil eğitiminde belli bir seviyeye ulaşan çocuklarımız ilerleyen yaşlarında farklı alanlarda kendilerini geliştirmek için daha fazla zaman bulacaklardır.

Teknolojik Gelişmeler ve Çocuklar

Modern dünyanın en büyük getirilerinden biri de gelişen teknolojidir. Çocuklarımızın büyük bir bölümü yetişkinlere nazaran teknolojiyi daha iyi kullanmaktadır. Teknolojiyi kullanım rahatsız edici seviye olmadığı müddetçe verimli olarak değerlendirilebilir. Telefonlar başta olmak üzere birçok cihazın kullanımı İngilizcedir. Çocuklarımız için çok fazla gerekli olmasa da teknolojiyi ihtiyaçları kadar kullanabilmek için İngilizce eğitimi almaları şarttır. Teknolojiden ayrı düşünemeyeceğimiz ve düzenin içerisinde yer edinebilmeleri için çocuklar için İngilizce kursu programlarına kayıt ettirmelidir. Üçüncü sınıf İngilizce kursu, çocukların hayatlarının her aşamasında lazım olacak yeterlilikte dil öğrenmesini sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz çocukların dilleri doğal ortamlarında konuşması ve pratikliğin artması için her seviyede en az iki dersi kurum dışında yapmaktadır.

Zorunluluk mu Sevmek mi?

Devlet okullarında çocuklarımız İngilizce dersini zorunlu olarak almaktadır. Çocuklar sevdikleri şeyi daha güzel yaparlar ve başarırlar. Bundan dolayı üçüncü sınıf İngilizce kursu olarak öncelikle dili çocuklarımıza sevdiririz. Çocuklarımıza İngilizceyi sevdirecek şartları tesis etmekle eğitime başlarız. Seven üçüncü sınıf çocuğu canla başla verilenleri tekrar ve taklit ederek öğrenir. Üçüncü sınıfta İngilizce öğrenmenin faydaları:

  • Çocukların kabiliyetlerine ve zekalarına uygun teknikler kullanılarak dil eğitimi verilir. Uygun seviyede verilen eğitimler sayesinde mükemmel İngilizcenin temeli oluşturulur.
  • Eğlenerek öğrenilen İngilizce çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerini artıracaktır.
  • Derslerindeki başarı onları motive edecektir.
  • Lise ve üniversitede ekstra bütçe ayırmaya gerek kalmayacak.
  • Dile hakimiyetleri artacağından üçüncü ve hatta dördüncü dili bile öğrenebilirler.